HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - kuvert

background image

kuvert

riktlinjer

Använd inte kuvert som: har klämmor eller fönster; har tjocka, oregelbundna
eller krökta kanter; är glansiga eller präglade; är skrynkliga, sönderrivna eller
skadade på annat sätt.

Rikta in kuvertkanterna innan du lägger dem i inmatningsfacket.

Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 20 kuvert

förbereda en utskrift

1. Ta bort utmatningsfacket. Ta sedan bort allt papper från inmatningsfacket.

2. Skjut pappersstödet så långt det går åt vänster. Dra sedan ut

papperslängdledaren.

3. Placera kuverten med utskriftssidan nedåt och fliken åt vänster på höger sida i

inmatningsfacket. Skjut in kuverten så långt det går.

4. Skjut in pappersledarna

ordentligt

mot kuverten.

5. Sätt tillbaka utmatningsfacket.

background image

skriva ut

1. Öppna dialogrutan

Egenskaper för skrivare

och välj sedan följande:

flik

inställning

Papper/
kvalitet

Storlek

: Lämplig kuvertstorlek

Type is

:

Automatic

or

Plain Paper

2. Välj alla andra

utskriftsinställningar

som du vill använda, och klicka sedan på

OK

.