HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - rense blekkpatroner automatisk

background image

rense blekkpatroner automatisk

Hvis utskriftene mangler linjer eller punkter, eller hvis de inneholder blekkstreker,
kan det hende at det er lite blekk i blekkpatronene eller at de må renses.

Klikk

her

hvis du vil kontrollere blekknivået i blekkpatronene.

Hvis det ikke er lite blekk i noen av blekkpatronene, må du følge trinnene nedenfor
for å automatisk rense blekkpatronene:

1. Gå til

skrivervedlikehold

.

2. Klikk på

Rens blekkpatroner

.

3. Klikk på

Rens

og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis det fremdeles mangler linjer eller punkter på utskriftene etter rensing, må du

bytte

blekkpatroner.

Obs!

Husk at blekkpatroner bare skal renses når det er nødvendig.

Unødig rensing medfører sløsing med blekk og forkorter
blekkpatronens levetid.