HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - problemløsing

background image

problemløsing

skriveren skriver ikke ut

fastkjørt papir

papirproblemer

utskriftskvaliteten er dårlig

dokumentet skrives ut med feil

fotografier blir ikke skrevet ut på riktig måte

problemer ved utskrift uten kantlinje

listepapir blir ikke skrevet ut på riktig måte

feilmeldinger

skriverlampene lyser eller blinker

skriveren bruker lang tid på å skrive ut

problemer med automatisk tosidig utskrift

hvis du fortsatt har problemer