HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - indekskort og andre små typer utskriftsmateriale

background image

indekskort og andre små typer utskriftsmateriale

retningslinjer

Bruk bare kort og små typer utskriftsmateriale som tilfredsstiller skriverens
spesifikasjoner for papirstørrelse. Se i referansehåndboken

som fulgte med

skriveren hvis du vil vise spesifikasjoner.

Hvis du ønsker instruksjoner om utskrift uten kantlinje, kan du klikke

her

.

Kapasitet for innskuff: Opptil 60 kort.

klargjøre for utskrift

1. Fjern utskuffen, og fjern deretter alt papiret fra innskuffen.

2. Skyv papirbreddeskinnen helt mot venstre, og dra deretter ut

papirlengdeskinnen.

3. Legg kortene med utskriftssiden ned og en av de korte sidene mot skriveren,

til høyre i innskuffen.

4. Skyv kortene inn i skriveren til de stopper.

5. Skyv papirskinnene slik at de ligger

helt

inntil kortene.

6. Sett inn igjen utskuffen.

background image

utskrift

1. Åpne dialogboksen for

skriveregenskaper

, og velg deretter følgende

innstillinger:

kategori

innstilling

Papir/
kvalitet

Kilde er

:

Øvre skuff

Størrelsen er

: Riktig papirstørrelse

Typen er

: Riktig papirtype

Utskriftskvalitet

:

Normal

eller

Best

2. Velg eventuelle andre ønskede

utskriftsinnstillinger

, og klikk deretter på

OK

.