HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - avanserte funksjoner

background image

avanserte funksjoner

Hvis du skal skrive ut fotografier, transparenter eller dokumenter med grafikk, kan
det hende at du må angi innstillinger i dialogboksen

Avanserte funksjoner

.

åpne dialogboksen avanserte funksjoner

Følg trinnene nedenfor for å åpne dialogboksen

Avanserte funksjoner

:

1. Åpne dialogboksen for

skriveregenskaper

.

2. Klikk på kategorien

Grunnleggende

, og klikk deretter på knappen

Avanserte

funksjoner

.

bruke dialogboksen avanserte funksjoner

Bruk dialogboksen

Avanserte funksjoner

til å angi disse alternativene:

1.

Blekkvolum

: Justerer mengden blekk som skrives ut på en side. Hvis du

reduserer blekkvolumet, reduseres også fargekvaliteten.

2.

Tørketid

: Gir ekstra tørketid for utskrifter som tørker sakte.

3.

Modus for lite minne

: Tillater utskrift av et dokument fra en datamaskin som

ikke har nok minne eller diskplass til å skrive ut dokumentet under normale
forhold. Hvis du bruker dette alternativet, kan det hende at kvaliteten på

background image

utskriften blir redusert. Utskriftskvalitetmodusen

Maksimal oppløsning

er ikke

tilgjengelig når skriveren er i Modus for lite minne.