HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - watermerken

background image

watermerken

Watermerken worden als achtergrond op documenten afgedrukt.

een bestaand watermerk op een document toepassen

Voer de volgende stappen uit om een bestaand watermerk op een document toe te
passen:

1. Open het dialoogvenster

Eigenschappen voor printer

.

2. Klik op het tabblad

Effecten

.

3. Selecteer een watermerk in de vervolgkeuzelijst

Watermerken

.

Als u niet een van de weergegeven watermerken wilt gebruiken,

maakt u een

nieuw watermerk

.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:

Als u wilt dat het watermerk alleen op de eerste pagina wordt weergegeven,
selecteert u

Alleen eerste pagina

.

background image

Als u wilt dat het watermerk alleen op alle afgedrukte pagina's wordt
weergegeven, zorgt u dat

Alleen eerste pagina

niet is geselecteerd.

5. Druk het document af op basis van de instructies voor de papiersoort.

een watermerk maken of wijzigen

Voer de volgende stappen uit om een watermerk te maken of wijzigen:

1. Open het dialoogvenster

Eigenschappen voor printer

.

2. Klik op het tabblad

Effecten

.

3. Klik op de knop

Bewerken

.

Het dialoogvenster

Watermerkgegevens

verschijnt.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:

Klik op de knop

Nieuw

of

selecteer het watermerk dat u wilt wijzigen.

5. Voer het watermerkbericht, de berichthoek en de lettertypekenmerken in.

6. Nadat u de watermerkgegevens hebt ingesteld, klikt u op

OK

.

Klik

hier

voor instructies over het toepassen van watermerken.

background image

Meer informatie over de opties op elk tabblad vindt u door een optie
aan te wijzen en met de rechtermuisknop te klikken. Hierna
verschijnt het dialoogvenster

Wat is dit?

Klik op

Wat is dit?

om meer

informatie over de geselecteerde optie weer te geven.