HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - termen en conventies

background image

termen en conventies

De volgende termen en conventies worden gebruikt in de

gebruikershandleiding

.

termen

Met de term

printer

of

HP printer

wordt verwezen naar HP Deskjet printers.

symbolen

Het symbool

>

leidt u door een aantal softwarestappen. Bijvoorbeeld:

Klik op

Bestand

>

Afdrukken

.

Let op en Waarschuwing

Let op

geeft aan dat het risico bestaat dat de HP Deskjet printer of andere

apparatuur beschadigd kan raken. Bijvoorbeeld:

Let op!

Raak de inktsproeiers of de koperen contactpunten van de

inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de
sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of
kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.

Waarschuwing

geeft aan dat er gevaar voor uzelf of anderen bestaat. Bijvoorbeeld:

Waarschuwing!

Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het

bereik van kinderen.

pictogrammen

Een pictogram voor een

Opmerking

geeft aan dat er aanvullende informatie

beschikbaar is. Bijvoorbeeld:

De beste resultaten verkrijgt u met producten van HP.

Een pictogram van een

Muis

geeft aan dat er aanvullende informatie beschikbaar is

via de Help-functie

Wat is dit?

Bijvoorbeeld:

Meer informatie over de opties op elk tabblad vindt u door een optie
aan te wijzen en met de rechtermuisknop te klikken. Hierna
verschijnt het dialoogvenster

Wat is dit?

Klik op

Wat is dit?

om

meer informatie over de geselecteerde optie weer te geven.

Het pictogram

Niet doen

geeft aan dat een bepaalde actie wordt afgeraden.

background image

Reinig de binnenkant van de printer

niet

.