HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - kennisgevingen en handelsmerken

background image

kennisgevingen en handelsmerken

kennisgeving van hewlett-packard company

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.

Hewlett-Packard (HP) biedt ten aanzien van dit materiaal geen enkele garantie, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid
en geschiktheid voor een bepaald doel.

Hewlett-Packard is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of
gevolgschade die zou voortkomen uit het verstrekken of het gebruiken van deze
informatie.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling van dit
materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-
Packard, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht.

kennisgevingen

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows en XP zijn gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation.

TrueType is een handelsmerk in de VS van Apple Computer, Inc.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Copyright 2003 Hewlett-Packard Company