HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - tervehdyskortit

background image

tervehdyskortit

perusohjeet

Avaa taitetut kortit ja aseta ne syöttölokeroon.

Parhaat tulokset saadaan käyttämällä HP:n korttipaperia.

Syöttölokeron kapasiteetti: enintään 20 tervehdyskorttia

Tulostuksen valmisteleminen

1. Tyhjennä syöttölokero.

2. Siirrä paperileveyden ohjain aivan vasempaan reunaan ja vedä paperin

pituusohjain ulos.

3. Erota tervehdyskortit toisistaan ilmastamalla ja aseta niiden reunat kohdakkain.

4. Laita tervehdyskortit syöttölokeroon tulostettava puoli alaspäin. Työnnä kortit

tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät.

5. Työnnä paperinohjaimet

tiiviisti

paperiarkkeja vasten.

tulostaminen

Jos tulostusohjelmassa on tervehdyskorttien tulostusominaisuus,
seuraa ohjelmassa annettuja ohjeita. Muussa tapauksessa seuraa
alla olevia ohjeita.

1. Avaa

Tulostimen ominaisuudet

-valintaikkuna ja tee sitten seuraavat asetukset:

Välilehti

Asetus

background image

Paperi ja
laatu

Koko on

: haluttu kortin koko

Lähde on

:

Ylälokero

Tyyppi on

: haluttu kortin tyyppi

2. Määritä haluamasi

tulostusasetukset

ja valitse sitten

OK

.