HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - kalvot

background image

kalvot

perusohjeet

Paras tulos saavutetaan käyttämällä HP Inkjet -kalvoa.

Syöttölokeron kapasiteetti: enintään 20 arkkia

Tulostuksen valmisteleminen

1. Tyhjennä syöttölokero.

2. Siirrä paperileveyden ohjain aivan vasempaan reunaan ja vedä paperin

pituusohjain ulos.

3. Aseta kalvot syöttölokeroon tulostuspuoli alaspäin ja tarranauha tulostimeen

päin.

4. Työnnä kalvot varovasti tulostimeen, kunnes ne ovat paikoillaan. Varmista,

että tarranauhat eivät takerru toisiinsa.

5. Työnnä paperiohjaimia siten, että ne ovat

tiiviisti

kalvojen reunaa vasten.

tulostaminen

1. Avaa

Tulostimen ominaisuudet

-valintaikkuna ja tee sitten seuraavat asetukset:

Välilehti

Asetus

Paperi ja
laatu

Lähde on

:

Ylälokero

Tyyppi on

: asianmukainen piirtoheitinkalvo

2. Määritä haluamasi

tulostusasetukset

ja valitse sitten

OK

.