HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - kaksipuolinen tulostuslaite (kääntölaite)

background image

kaksipuolinen tulostuslaite (kääntölaite)

Kääntölaitteen avulla voidaan tulostaa automaattisesti arkin molemmille puolille.

Kääntölaitteen käytössä on useita etuja. Sen avulla voi

tulostaa sivun molemmille puolille siten, ettei sivua tarvitse lisätä käsin
uudelleen

tulostaa pitkiä asiakirjoja nopeasti ja tehokkaasti

vähentää paperinkulutusta tulostamalla paperiarkin molemmille puolille

luoda ammattimaisia esitteitä, raportteja, tiedotteita ja muita erityistulosteita.

Jos kääntölaitetta ei toimiteta tulostimen mukana, sen voi

ostaa

erikseen

valtuutetulta HP:n jälleenmyyjältä.

Kääntölaitetta ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

kääntölaitteen asentaminen

Asenna kääntölaite tulostimeen seuraavasti:

1. Paina tulostimen takaluukun kahta salpaa toisiaan kohden. Irrota luukku

tämän jälkeen.

background image

Älä hävitä takaluukkua. Tulostaminen edellyttää, että
kääntölaite tai takaluukku on asennettuna tulostimeen.

2. Asenna kääntölaite tulostimen taakse siten, että molemmat puolet napsahtavat

paikoilleen.

Älä paina kääntölaitteen kummankaan puolen painikkeita
asentaessasi kääntölaitetta tulostimeen. Käytä painikkeita
vain, kun irrotat kääntölaitteen tulostimesta.

kääntölaitteella tulostaminen

Lisätietoja kaksipuolisen asiakirjan tulostamisesta kääntölaitteen avulla saat
napsauttamalla

tätä

.

Lisätietoja automaattisen kaksipuolisen tulostuksen määrittämisestä tulostimen
oletusasetukseksi saat napsauttamalla

tätä

.

tuetut tulostusmateriaalityypit

Kääntölaite toimii vain tietyillä tulostusmateriaaleilla. Kääntöyksikön oppaassa on
luettelo tuetuista tulostusmateriaalityypeistä.