HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - kaksipuolinen tulostus

background image

kaksipuolinen tulostus

Voit tulostaa kaksipuolisia asiakirjoja seuraavilla tavoilla:

Manuaalinen kaksipuolinen tulostus

Automaattinen kaksipuolinen tulostus

Manuaalinen kaksipuolinen tulostus

Tulostusohjeet

Tulosta kaksipuoliset asiakirjat manuaalisesti seuraavasti:

1. Avaa

Tulostimen ominaisuudet

-valintaikkuna.

2. Valitse

Viimeistely

-välilehti.

3. Valitse

Tulosta molemmille puolille

.

4. Poista

Automaattinen

-valintaruudun valinta ja toimi seuraavasti:

Kirjasidonta: Varmista, että

Käännä sivut ylös

ei

ole valittuna.

background image

1. Vaaka 2. Pysty

Lehtiösidonta: valitse

Käännä sivut ylös

.

1. Vaaka 2. Pysty

5. Määritä haluamasi asetukset ja napsauta

OK

-painiketta.

Tulostin tulostaa ensin parittomat sivut.

6. Kun parittomat sivut on tulostettu, aseta tulostetut paperit uudelleen

syöttölokeroon siten, että tulostettu puoli on ylöspäin valitun sidontatavan ja
suunnan mukaan:

Pystysuuntainen kirjasidonta: Aseta paperi takaisin lokeroon kuvan
osoittamalla tavalla:

Vaakasuuntainen kirjasidonta: Aseta paperi takaisin lokeroon kuvan
osoittamalla tavalla:

background image

Pystysuuntainen lehtiösidonta: Aseta paperi takaisin lokeroon kuvan
osoittamalla tavalla:

Vaakasuuntainen lehtiösidonta: Aseta paperi takaisin lokeroon kuvan
osoittamalla tavalla:

7. Tulosta parilliset sivut valitsemalla

Jatka

.

Automaattinen kaksipuolinen tulostus (lisälaite vaaditaan)

Asiakirjojen automaattinen kaksipuolinen tulostus edellyttää, että tulostimeen on
asennettu

kaksipuolisen tulostuksen lisälaite

(kääntölaite).

Kaksipuolisen tulostuksen lisälaite tukee vain tiettyjä tulostusmateriaalityyppejä.
Kääntöyksikön oppaassa on luettelo tuetuista tulostusmateriaalityypeistä.

Jos haluat tulostaa tulostusmateriaalityypille, jota ei tueta, käytä

manuaalista

background image

kaksipuolista tulostusta

.

Tulostusohjeet

Tulosta kaksipuoliset asiakirjat automaattisesti seuraavasti:

1. Avaa

Tulostimen ominaisuudet

-valintaikkuna.

Valitse

Viimeistely

-välilehti.

2. Valitse

Tulosta molemmille puolille

.

3. Varmista, että

Automaattinen

-valintaruutu on valittu.

4. Valitse jompikumpi seuraavista:

Mukauta sivukoko vastaamaan automaattisesti asiakirjan näyttöasettelua:
Valitse

Säilytä asettelu

.

Jos vaihtoehtoa ei ole valittu, sivunvaihdot voivat olla väärissä kohdissa.

Jos et halua mukauttaa sivukokoa kaksipuolisiin marginaaleihin: Varmista,
että

Säilytä asettelu

ei

ole valittuna.

5. Valitse sidonta-asetus:

background image

Kirjasidonta: Varmista, että

Käännä sivut ylös

ei

ole valittuna.

1. Vaaka 2. Pysty

Lehtiösidonta: valitse

Käännä sivut ylös

.

1. Vaaka 2. Pysty

6. Määritä haluamasi asetukset ja napsauta

OK

-painiketta.

Kun sivun ensimmäinen puoli on tulostettu, tulostin jää odottamaan musteen
kuivumista. Kun muste on kuivaa, paperi vedetään takaisin kaksipuolisen tulostuksen
lisälaitteeseen ja sivun vastakkainen puoli tulostetaan.

Älä poista paperia kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteesta, ennen
kuin molemmat puolet on tulostettu.