HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - Hagaki-kortit

background image

Hagaki-kortit

perusohjeet

Käytä vain tulostimelle mahdollisia paperikokoja vastaavia kortteja ja
pienikokoisia tulostusmateriaaleja. Katso tiedot tulostimen mukana
toimitetusta

käyttöoppaasta

.

Katso reunattomaan tulostamiseen liittyvät ohjeet napsauttamalla

tätä

.

Syöttölokeron kapasiteetti: enintään 60 korttia

Tulostuksen valmisteleminen

1. Poista ensin tulostelokero ja sitten kaikki syöttölokeron paperit.

2. Siirrä paperileveyden ohjain aivan vasempaan reunaan ja vedä paperin

pituusohjain ulos.

3. Aseta kortit tulostettava puoli alaspäin ja lyhyt sivu tulostimeen päin

syöttölokeron oikeaan laitaan.

4. Työnnä kortit tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät.

5. Työnnä paperinohjaimet

tiiviisti

kortteja vasten.

6. Pane tulostelokero paikalleen.

background image

tulostaminen

1. Avaa

Tulostimen ominaisuudet

-valintaikkuna ja tee sitten seuraavat asetukset:

Välilehti

Asetus

Paperi ja
laatu

Lähde on

:

Ylälokero

Koko on

: Käytettävissä olevan hagaki-kortin tai

reunuksettoman hagaki-kortin koko

Tyyppi on

: Käytettävissä oleva hagaki-paperityyppi

Tulostuslaatu

:

Normaali

tai

Paras

2. Määritä haluamasi

tulostusasetukset

ja valitse sitten

OK

.