HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - genbrug af blækpatron

background image

genbrug af blækpatron

De kunder, der ønsker at genbruge de originale HP-blækpatroner, har mulighed for at
deltage i HPs returnerings- og genbrugsprogram for tomme blækpatroner. HP tilbyder
denne service i flere lande/regioner end nogen anden blækpatronproducent i verden.
Programmet er en gratis tjeneste til HP-kunder og en miljøvenlig løsning til
bortskaffelse af brugte produkter. Det er ikke tilgængeligt i alle lande/regioner.

Hvis du vil deltage i programmet, kan du få en frankeret svarkuvert eller
forsendelseskasse via Internettet på adressen

www.hp.com/recycle

.

Vi hverken modtager eller genbruger patroner fra andre leverandører, da HPs
enestående genbrugsproces er meget følsom over for materialeforurening.
Slutprodukterne fra genbrugsprocessen bruges til fremstilling af nye produkter, og HP
skal sikre sig, at materialesammensætningen er ensartet. Vi genbruger af den grund
kun originale HP-patroner. Programmet gælder ikke for genopfyldte patroner.

Returnerede patroner skilles ad og deles derefter op i råmaterialer, der kan bruges til
fremstilling af nye produkter i andre brancher. Eksempler på produkter, der er
fremstillet af genbrugsmaterialer fra HP-blækpatroner, er bildele, bakker til brug
under fremstilling af mikrochip, kobbertråd, stålplader og materialer, der bruges
inden for elektronik. HP kan genbruge op til 65% af blækpatronens vægt, afhængigt
af modellen. De dele, der ikke kan genbruges (blæk, skum og sammensatte dele),
bortskaffes på miljøvenlig vis.